|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hôm nay, Ngày 26, Tháng 10, Năm 2016
 
Thầy trò lo trở tay không kịp trước thay đổi thi THPT quốc gia
Thầy trò lo trở tay không kịp trước thay đổi thi THPT quốc gia
Học sinh nhẩm tính còn 10 tháng nữa là thi mà giờ vẫn chưa biết cấu trúc đề thi thay đổi ra sao, phải học trọng tâm những phần nào để có thể làm bài tốt.
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dong Phuc | May Dong Phuc | Hut be Phot | Nha dat 24h | May ao gio || Dong phuc cong nhan | Bao ho | | Dong phuc cong nhan | | Ao dong phuc | | sua nha || in ao || chuyen nha ||